اتوبوس هاس تندرو موسوم به BRT بی ار تی سرویس های بسیار مفیدی در شهر تهران هستند. در این دانستنی از emila نمونه ای از نقشه جدید و کامل خطوط سامانه تندرو تهران مشاهده می شود. این نقشه با کیفیت مناسب بوده و شامل تمام خطوط بی آر تی می باشد.